Γυαλί στάθμης μετρητή

 • Alkali Proof Gauge Level Glass

  Alkali Proof Gauge Level Glass

  Το μυστικό της αλκαλικής αντίστασης του γυαλιού μαρμαρυγίας οφείλεται στο ότι ένα βασικό υλικό για την κατασκευή γυαλιού ανήκει σε όξινο πυρίτιο, εύκολη στην αντίδραση όξινης βάσης με αλκαλικό διάλυμα, οι ερευνητές μας μειώνοντας την περιεκτικότητα σε πυρίτιο και πρόσθεσαν πολλά αλκάλια σπάνιων γαιών οξείδιο μετάλλου, συμπεριλαμβανομένου οξειδίου του λανθανίου, οξειδίου υττρίου, αλουμίνας, ζιρκονίας, οξειδίου ψευδαργύρου, οξειδίου του βαρίου, όπως οξείδιο μετάλλου αλκαλικής γαίας, μέσω επιστημονικού τύπου, Η πυκνότητα της δομής του υλικού, η αντοχή κάμψης, η σκληρότητα και άλλοι τεχνικοί δείκτες του γυαλιού έχουν βελτιωθεί σημαντικά .

 • A9 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  A9 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: A8 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 340x30x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • B5 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  B5 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: Β5 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 220x34x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • B4 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  B4 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: Β4 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 190x34x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • B0,B1,B2,B3 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  B0,B1,B2,B3 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: B0, B1, B2, B3 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Μέγεθος: 95x34x17mm,115x34x17mm,140x34x17mm,165x34x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • A0,A1,A2,A3, Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  A0,A1,A2,A3, Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: A0,A1,A2,A3 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Μέγεθος: 95x30x17mm,115x30x17mm,140x30x17mm,165x30x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • A4 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  A4 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: Β4 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 190x30x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • B8 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  B8 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: B8 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 320x34x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • A5 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  A5 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: A5 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 220x30x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • B9 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  B9 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: B8 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 340x34x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • A6 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  A6 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: A6 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 250x30x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • B10 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  B10 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: B8 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 370x34x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • A7 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  A7 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: A7 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 280x30x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • B7 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  B7 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: B7 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 280x34x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • A10 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  A10 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: A10 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα Διαστάσεις: 370x30x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • B6 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  B6 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Στυλ: B6 Reflex Gauge Level Glass με φλάντζα

  Διαστάσεις: 250x34x17mm

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.

 • Το Gauge Level Glass περιλαμβάνει γυαλί αντανακλαστικού μετρητή και διαφανές γυαλί μετρητή

  Το Gauge Level Glass περιλαμβάνει γυαλί αντανακλαστικού μετρητή και διαφανές γυαλί μετρητή

  Το γυαλί στάθμης μετρητή, μπορεί επίσης να ονομαστεί διαφανές γυαλί μετρητή, διαφανές γυαλί επιπέδου και διαφανές γυαλί όρασης.Το γυαλί κατασκευάζεται σε σχήμα λωρίδας με επίπεδη επιφάνεια (διαφανές γυαλί στάθμης μετρητή) ή επιφάνεια αυλάκωσης (γυαλί στάθμης αντανακλαστικού μετρητή) για την παρατήρηση της στάθμης υγρού της δεξαμενής, του δοχείου πίεσης, του λέβητα κ.λπ.